ขวัญใจช้าง Update: 2015-09-11
น่าชื่นชม หมอขวัญหญิงหัวใจผู้ให้ ดูแลช้างไทยทั่วภาคใต้

.